Info Hardhout -Tropisch

Met hardhout wordt over het algemeen het hout van loofbomen (loofhout) bedoeld, in tegenstelling tot dat van naaldbomen (naaldhout).
Tropisch hardhout heeft te maken met de herkomst en vooral de duurzaamheid. Denken dat je het tropisch bos redt door het gebruik van tropisch hout te vermijden, is klinkklare onzin.
Juist het omgekeerde is waar. Door gecertificeerd tropisch hout actief te gebruiken, geef je het tropisch bos waarde, en stimuleer je duurzaam beheer met behoud van het ecosysteem én talloze sociaaleconomische voordelen voor de lokale samenleving.
Hout is een natuurproduct en daarom is elk stuk hout uniek.
De speciale FCQ standaard beschrijft de criteria voor ons hout en zorgt ervoor dat bepaalde eigenschappen, zoals hart, spint enz maar heel beperkt voorkomen.
Alle zogenaamde gebreken van het hout compleet vermijden zou niet verantwoord zijn, daar dan maar een te klein deel van de stam gebruikt zou kunnen worden.
Wij blijven milieuvriendelijk te werk gaan.
Graag  brengen wij hier onder de aandacht enkele kenmerken eigen aan hout en een getuigenis van de natuurlijkheid, maar zonder invloed op de functie:

Schimmel
Door (te) hoge vochtigheid kan hout, vooral het jonge spinthout aangetast worden door schimmel. Wanneer het hout tot in het hart nat en beschimmeld is, wordt het  zwakker. Oppervlakkige schimmel (meestal wit) kan eenvoudig worden afgeborsteld of geschuurd.
Dit type schimmel heeft geen invloed op de kwaliteit van het hout.

Spint
Spinthout is het jonge hout om de kern van de stam. Dit hout heeft nog niet dezelfde duurzaamheid en sterkte als de rest van de stam en kan daardoor eerder worden aangetast. Een spintrand kleiner van één derde van de plankbreedte en max 30cm dik, is perfect toegelaten.

Inhoudstoffen
Hardhout dankt zijn duurzaamheid o.a. aan specifieke inhoudsstoffen. Overtollige inhoudsstoffen kunnen bij blootstelling aan weersinvloeden worden uitgespoeld (uitbloeden) en moeilijk te verwijderen vlekken op omliggende delen achterlaten.
Bij niet poreuze materialen kun je vaak een groot deel van de vlekken verwijderen met een chlooroplossing.
Een sterk middel als de Taxo-sid is bij ons verkrijgbaar.

Oxidatievlekken
Bijna alle hout reageert "allergisch" op metaal met blauwzwarte verkleuringen als resultaat. Oxidevlekken zijn optisch heel storend en worden vaak verward met schimmel. Deze vlekken kunnen met oxaalzuur verwijderd worden. Beter gebruik je roestvrij staal (RVS) ter voorkoming.

Kleurverschil
Als natuurproduct is elk stuk hout uniek. Het kan, bijvoorbeeld vanwege natuurlijk pigment, voorkomen dat planken onderling van kleur verschillen. Maar zelfs in één plank kunnen verschillende schakeringen te zien zijn. Juist deze eigenschap maakt hout zo levendig
Maar door weersinvloeden trekken de kleuren in de loop van tijd wel bij.

Kopscheuren
Wanneer hout droogt, kunnen scheuren ontstaan. Ook dit hoort bij hout! Met name aan de kopse kanten van een plank, die sneller drogen dan de rest, kunnen ontsierende scheuren ontstaan. Dit is eenvoudig te voorkomen door de planken voor installatie te behandelen met een kopkant-sealer.
 
Watervlekken
In zeldzame gevallen kunnen tijdens het transport op de boot watervlekken ontstaan. Dit is niet helemaal te vermijden. Door eenvoudige reiniging en later natuurlijke verwering door regen lost dit "probleem" vanzelf op.
 
Pinholes
"Pinholes" zijn kleine, zwarte gaatjes veroorzaakt door nathoutboorders, insecten die zich voeden met de sappen van de boom. Nadat de boom gekapt is, sterven deze insecten onmiddellijk en bestaat er dus absoluut geen gevaar meer dat er nieuwe pinholes ontstaan.
Deze pinholes hebben geen invloed op de duurzaamheid of op de statische eigenschappen van het hout en mogen dan ook perfect voorkomen.

Scheuren
Door het drogen van het hout aan zonlicht kunnen oppervlakkige haarscheuren ontstaan. Dit is volkomen natuurlijk gedrag en is niet te vermijden, al verschilt de gradatie wel per houtsoort. Bij nat weer gaan de scheurtjes minder open staan. Als een plank door en door is gescheurd, wordt dat meestal veroorzaakt door een zwakke plek in het hout of door mechanische schade van buiten af.

Rechtheid
Een (lange) geschaafde plank kan de neiging hebben om krom te trekken. Een plank die van de langskanten krom is, is moeilijk te corrigeren. Maar een plank die als het ware "opkrult" kan door de bevestiging makkelijk weer recht gemaakt worden en is daarom acceptabel!

Opmerking:
Lees zeker ook eens de studie van UGent over nathoutboorders (geen gevaarlijke "mieter"!) in eik.