Kunst en plaatmateriaal- Bruggeling Hans Demeulenaere

BIO:
Het artistieke pad dat Hans Demeulenaere bewandelt, is een bescheiden pad: hij eigent zich bestaande vormen toe. Door elementen weg te nemen en opnieuw samen te stellen, wordt hij in staat gesteld te begrijpen hoe de dingen werken. Hoewel men kan zeggen dat Hans Demeulenaere een bouwer is, brengt hij zelden nieuwe vormen in de wereld. De kunstenaar is verre van een ‘schepper’, maar men zou hem een ‘vertaler’ kunnen noemen. Geïnteresseerd in het verdubbelen, in het spiegelen en in de kopie, onderzoekt Demeulenaere wat er voortvloeit uit het recreëren, spiegelen of herhalen van bestaande objecten en procedures.
Dialoog en wederzijds betrokkenheid vormen de kern van de praktijk van Demeulenaere en elk project komt voort uit een ander soort samenwerking. Soms gaan artistieke allianties gepaard met het presenteren van een complementair oeuvre in de ruimte, het bekritiseren van elkaars werk of het aannemen van de rol van bemiddelaar of curator. Demeulenaere beweegt consequent tussen het specifieke en het geheel.

hansdemeulenaere.org


Laatste foto !
Shiro Kuramata 1967 "Armchair with Drawers" - Hans Demuelenare & Samyra Moumouh - 2021 "No matter the perceptible"


De titel van dit werk duidt meteen de oorsprong van het werk aan, ze hebben zich de vormgeving van het meubel van de Japanse ontwerper Shiro Kuramata uit 1967 toegeëigend. Een meubel dat zich positioneert in het begin van het Postmodernisme, een reactie op het Modernisme. De herneming van modernistische simplificatie, minimalisme en universaliserende stijlen, maar nu met meer decoratie. Zelfs verschillende stijlen en perioden werden opzettelijk, zelfs ironisch, met elkaar gecombineerd. 
Voor Demeulenaere en Moumouh was het een bewuste keuze om het Postmodernisme als uitgangspunt te kiezen, waar in het Modernisme (nog) het functionele samenvalt met de constructie is dit niet meer het geval met dit meubel. Wat hen vooral fascineert is de dualiteit in deze functionaliteit, het meubel is zowel kast als zitbank, maar toch kiezen ze ervoor om het werk van beide functies te ontdoen en deze vanuit een sculpturaal standpunt te benaderen.
Het meubel is volledig vertaald naar MDF, met glanzende vernis erover, zodat een spiegelend oppervlak ontstaat.
Geïntegreerd met het werk vindt men een stapel prints/posters, waarbij Demeulenaere en Moumouh op een overschouwende manier commentaar geven op de context waarin het werk is gepresenteerd.