Tips from Floorify

? DE GOUDEN RAAD ?
FLOORIFY & WATER
Floorify is een watervast product, wat wil zeggen dat het product niet gaat schimmelen of gaat opzwellen onder invloed van vocht. Dat kan bij laminaat of parket wel het geval zijn.

Daarom is Floorify zeker geschikt om te gebruiken in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, toiletten etc.

Hoewel Floorify ongevoelig is voor vocht, is het niet bedoeld voor gebruik als een vocht remmend of waterdicht systeem. Het is een afwerkingsproduct en dient dus niet als structurele oplossing voor een vochtprobleem. In geval van vocht, moet de dekvloer dampdicht gemaakt worden vóór de plaatsing van de Floorify vloer. Vocht onder de vloer kan leiden tot ongezonde schimmelvorming en/of de vloerdelen omhoog stuwen en daarbij de vloer permanent vervormen.
Hieronder meer over de verschillende oorzaken, enkele tips & tricks en oplossingen bij vochtproblemen:
OORZAKEN VAN VOCHT
 • Onvoldoende droge chape
De Floorify vloer wordt te snel gelegd op een nog te natte ondergrond. Er is nog teveel restvocht aanwezig in de dieperliggende lagen van de betonnen vloer en die zoekt na verloop van tijd een uitweg.
 • Structureel probleem
  Bv.: vochtige kelder, wateroverlast, grondwater dat omhoog trekt, insijpelend vocht vanuit de muren in de dekvloer, geen vochtscherm (folie) onder de chape of betonplaat, …
 • Lek in de vloerverwarming
  Dit levert eerder een lokaal probleem op.
TIPS & TRICKS
Meet altijd vooraf met goeie meetinstrumenten die diep genoeg kunnen meten. Een carbuurmeting is de enigste, meest officiële en correcte test. Hou deze meetresultaten altijd bij, zo vermijd je discussie als er achteraf een probleem zou voordoen.
 
 • De maximale waarden van de dekvloer gedurende de volledige levensduur van de Floorify vloer:
                    Cementgebonden zonder vloerverwarming: <2,5%
                     Cementgebonden met vloerverwarming: <1,5%
                     Anhydriet zonder vloerverwarming: <0,5%
                     Anhydriet met vloerverwarming: <0,3%
 • Wacht voldoende lang om de vloer te laten uitdrogen. Geforceerd drogen kan resulteren in een droge bovenlaag, maar nattere onderlagen. Laat de chape enige dagen (1 week) tot zijn rust komen. Pas dan kan er eventueel extra verlucht worden door bijv. ramen open te zetten.

  Een vuistregel is 1 week per 1 cm chape voor de eerste 5 cm. Daarna 2 weken per extra cm. Voor 7 centimeter kom je dus op 5 + 2 + 2 = 9 weken. Let wel: dit hangt sterk af van de verluchting van de ruimte, de vochtigheidsgraad, de temperatuur… meten = weten. Het kan soms langer duren vooraleer de dekvloer voldoende is uitgedroogd!
 • Test vloerverwarming altijd uitvoerig vóór de Floorify gelegd wordt! Dit om lekken en scheuren te detecteren en om dieperliggend restvocht naar boven te drijven. (opstookprotocol, in de meeste landen bij wet verplicht). Bij de opstart van de vloerverwarming kan condensvorming optreden en wordt restvocht versneld naar boven gedreven. (koude chape + warme buizen). Pas als het systeem voldoende getest is en al het restvocht is verdreven kan de vloerbedekking gelegd worden.
 • Wanneer een nieuwe chape gegoten wordt moet er een folie gebruikt worden onder en aan de zijkanten van de chape. Indien dit niet gebeurd is er een grote kans dat de constructievloer het vocht vanuit de chape opslorpt en deze later van tijd pas zal vrijgeven naar boven toe (bijv. bij aanleggen vloerverwarming).
 ? OPLOSSINGEN BIJ VOCHTPROBLEMEN ?
Demonteer het deel van de vloer waar het probleem zich situeert en voer een correcte meting uit.
 • Controleer lekkage van de vloerverwarming. (Drukverlies, waterverlies of extreem natte plekken.)
 • Los het vochtprobleem volledig op. Er mogen geen structurele problemen meer aanwezig zijn. Hierna kan de Floorify vloer opnieuw gelegd worden als de planken of tegels niet permanent vervormd zijn. In het slechtste geval moeten de vervormde delen vervangen worden.